monitoring home poczta
ŻŁOBEK DLA DZIECI OD 4 MIESIĘCY DO 3 LAT

Żłobek "Kraina Smyka" posiada dotację z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice dla każdego Dziecka objętego opieką. Od stycznia 2022 roku wszedł w życie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jako kolejna forma dofinansowania opieki nad Dziećmi do lat 3.

 

Miesięczne czesne za pobyt dziecka w żłobku, w zależności od wybranej opcji opieki:

Poniżej w tabeli zamieszczono opłaty za każdą opcję opieki nad Dzieckiem z uwzględnieniem dofinansowania z UMiG Niepołomice oraz RKO na 2023 rok.

Forma opieki

Dotacja z UMiG Niepołomice

Kwota czesnego po uwzględnieniu dotacji UMiG Niepołomice

Dofinansowanie z RKO

Kwota czesnego po uwzględnieniu dotacji z UMiG Niepoołomice i dofinansowania z RKO

Opieka do 10 godz. dziennie

100 zł

1 200zł

400 zł

800 zł

Opieka do 5 godz. w dniu

100 zł

1000 zł

400 zł

600 zł

Opieka poranna

7:00-12:00

100 zł

900zł

400 zł

500 zł

Opieka popołudniowa

12:30-18:00

100 zł

800zł

400 zł

400 zł